2006/01/05

...będą Ciebie strzec wszyscy aniołowie stróże...

No comments:

Post a Comment